ШТАЈЕРСКА

За оптималан преглед мапе, препоручујемо Вам да окренете телефон у хоризонтални положај.

СРБИ У ШТАЈЕРСКОЈ

становника српског порекла
~ 0
Српска православна црквена општина
0
Просвјетине школе српског језика
0
удружења
0

САВЕЗ СРБА У ШТАЈЕРСКОЈ

Основана

8. новембар 2023. године

ZVR број

‍1832687955

Чланови заједнице

Управни одбор

(28.09.2023. до 27.09.2027.)

Председник
Горан Јовић

Заменици председника
Горан Перић, Гордана Ђаковић, Горан Чолић, Жељко Милиновић, Филип Новаковић

Генерални секретар
дипл. екон. Немања Крстин

Благајник
Адриатика Плавшић

Заменик благајника
Александар Павић

Референт за интегацију и образовање
др Марија Ђокић Петровић

ВЕСТИ ИЗ ШТАЈЕРСКЕ