ЗАЈЕДНИЦЕ И САВЕЗИ ПО ПОКРАЈИНАМА

Република Аустрија се састоји од девет покрајина. У свих девет покрајинa живе људи српског порекла, тј. српски народ, док у осам од тих девет покрајина постоје покрајинске заједнице или савези српских удружења или Срба.

У овом делу можете преко интерактивне мапе да кликнете на одређену покрајину како бисте добили информације о Србима и њиховим заједницама и савезима.