ГОРЊА АУСТРИЈА

За оптималан преглед мапе, препоручујемо Вам да окренете телефон у хоризонтални положај.

СРБИ У ГОРЊОЈ АУСТРИЈИ

становника српског порекла
~ 0
Српских православних црквених општина
0
Просвјетиних школа српског језика
0
удружења
0

ЗАЈЕДНИЦА СРПСКИХ КЛУБОВА У ГОРЊОЈ АУСТРИЈИ

Основана

22. августа 2005. године

ZVR број

‍562744667

Чланови заједнице

Управни одбор

(06.03.2022. до 05.03.2024.)

Председник
Славољуб Млађановић

Заменик председника
Давид Божић

Други заменик председника
Дарко Јуришић

Благајник
Мики Бубњевић

Заменик благајника
Србољуб Јовановић

Секретар
Данко Делић

Заменик секретара
Зорица Бесенматер (Bessenmater) Тодоровић

Референт за комуникације и координацију са институцијама
Саша Грујић

Референт за комуникације и координацију са привредницима и академцима
Неђо Николић

Спортска секција
Дејан Крстић Марковић, Никола Живојиновић

Секција за културу

Контролна комисија
Љубиша Мацановић, Драган Мирчић

ВЕСТИ ИЗ ГОРЊЕ АУСТРИЈЕ