Изборна скупштина новог Управног одбора, Линц – 13.05.2023.